Περί του «καταλόγου έγκριτων περιοδικών» στο ΠΑΜΑΚ

Μαΐου 7, 2009

Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με αφορμή την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βάσει της οποίας ορίστηκε ένας κατάλογος «έγκριτων επιστημονικών περιοδικών» (Μάρτιος, 2009). Στο ιστολόγιο αναρτούμε άρθρα-δημόσιες παρεμβάσεις που δημοσιεύτηκαν με αφορμή την εν λόγω απόφαση. Επισημαίνουμε ότι η δημοσιοποίηση του «καταλόγου έγκριτων περιοδικών» προκάλεσε συζητήσεις στα πλαίσια της ελληνικής αλλά και της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας. Για παράδειγμα, αναφέρουμε τις ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις λίστες συζητήσεων των μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ, της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ, της Modern Greek Studies Association, κ.α. 

Άρθρο στην Εφημερίδα «Αγγελιοφόρος»

Άρθρο στην Εφημερίδα «Αυγή της Κυριακής»

————————————————-

Επιπλέον σχετική με το ζήτημα βιβλιογραφία:

Άρθο των Γ. Σταμέλου και Π. Κυπριανού στο Περιοδικό «Σύγχρονη Εκπαίδευση»

Άρθρο του Δ. Βεργίδη στο Περιοδικό «Σύγχρονη Εκπαίδευση»

Άρθρο της  Α. Χρονοπούλου στο Περιοδικό «Σύγχρονη Εκπαίδευση»

Άρθο του Τ. Γιαννίτση στο «Βήμα Ιδεών» (Τεύχος 08/05/09)

Advertisements